Skip to content

Teenused

Kanalisatsioonitorustike survepesu

Kanalisatsioonitrasside puhastamine ja survepesuga läbipesu, regulaarne puhastamine hoiab ära ummistuse tekkimise.
Pakume kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks survepesu teenust, mille käigus eemaldame kanalisatsioonitorude seintele aja jooksul kogunenud mustuse. Torustikku ladestunud ummistusi purustatakse kõrge veesurvega.

Kanalisatsioonitorustike survepesu

Fekaalivedu

Reovee äravedu kohtadest, kus ühiskanalisatsiooniga puudub vms.

Fekaalivedu

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Piirkondades, kus ei ole võimalik vihmavett mujale juhtida või hajutada, teostame eelnevalt kokkukogutud vihmavee äravedu.

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Pumpamistööd

Pakume suurte veekoguste kohaletoomist või äraveo teenust (nt. vee pumpamine basseinidesse või tühendamine jms.).

Pumpamistööd

Rasvakaevude puhastamine

Rasvapaakide ja rasvapüüdurite puhastamine, tühjendamine ning tekkinud ummistuste likvideerimine (nt. restoranid jms.).

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Liivapüüdurite puhastamine

Liivapüüniste puhastamine, tühjendamine ja survepesu ( nt. autopesulad, autoteenindused jms.).

Liivapüüdurite puhastamine

Videouuringud ja torustike otsingud

Videouuringuks nimetatakse torustike kaamerauuringu või videoanalüüsi, mille käigus selgitakse torustike ja kaevude vigastused, ummistused või muud takistused. Samuti tuvastakse torustike kaldenurkasid.

Torustiku kontroll võimaldab hinnata kanalisatsioonitorustike tehnilist seisukorda ja tuvastada lekkeid. Kaameravaatluse tulemusi kasutatakse uute torustike üleandmisel vee-ettevõtetele.

Videouuringu käigus salvestatakse pilt või videoklipp torustike sisemustest ning tehakse kindlaks torustike sisemine seisukord. Pärast koostatakse ülevaade kõigi võimalike riskide kohta torustikes. Meie kogemustega spetsialist on alati kohapeal abiks.

Kaameratööd on kohustuslikud dokumentatsiooni vormistamiseks enne uue torustiku tellijale üleandmist. Parima ülevaade saamiseks soovitame enne torustiku videouuringu teostamist tellida ka survepesu.

Maaaluste ja hoonesiseste torustike otsingud sondiga võimaldavad määrata torustike täpseid asukohti.

Videouuringud ja torustike otsingud

Tänavapuhastus

Puhastame nii sõiduteid, kui jalakäijate teid. Tänavakoristust teostame imuriga masinaga, mis ei tekita üleliigset tolmu.

Tänavapuhastus

Lumekoristus- ja sahkamistööd

Vastavalt tellimusele puhastame lumest sõidu- ja jalakäijate teid ning vajadusel saame lume ära transpotida.

Lumekoristus- ja sahkamistööd

Kastmisteenused

Vastavalt tellimusele teostame erinevate suurustega paakautodega kastmistöid.

Kastmisteenused
Üles