Skip to content

Teenused

Kanalisatsioonitorustike survepesu ja ummistuste likvideerimine

Kanalisatsioonitrasside regulaarne hooldus ja survepesu hoiab ära ummistuse tekkimise.
Pakume kanalisatsioonitorustike ummistuse kõrvaldamiseks ja ennetamiseks survepesu teenust, mille käigus eemaldame kanalisatsioonitorude seintele aja jooksul kogunenud mustuse. Torustike ummistusi likvideeritakse kõrge veesurvega.

Kanalisatsioonitorustike survepesu

Fekaalivedu

Fekaalivedu

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Piirkondades, kus ei ole võimalik sadevett mujale juhtida või hajutada, teostame selle äraveo.

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Pumpamistööd

Pakume suurte veekoguste kohaletoomist või äraveo teenust (nt. vee pumpamine basseinidesse või tühendamine jms.).

Pumpamistööd

Rasvakaevude puhastamine

Rasvapaakide ja -püüdurite puhastamine, tühjendamine ning tekkinud ummistuste likvideerimine (nt. suurköögid, tootmised jms.).

Sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine

Liivapüüdurite puhastamine

Liivapüüniste puhastamine, tühjendamine ja survepesu ( nt. autopesulad, -teenindused jms).

Liivapüüdurite puhastamine

Torustike kaamerauuringud

Videouuringuks nimetatakse torustike kaamerauuringut või videoanalüüsi.

Torustike videouuring võimaldab tuvastada erinevaid toru defekte, milleks on:

*Ummistused;

*Läbivajumised;

*Piki ja risti nihked;

*Lekked, muljumised, mõrad.

Kaameratööd on kohustuslikud dokumentatsiooni vormistamiseks enne uue torustiku tellijale üleandmist. Parima ülevaate tagamiseks soovitame eelnevalt teostada uuritava torustiku survepesu.

 
Hoonesiseste torustike videouuringut teostame fiiberkaameraga (⌀ 40 mm- 200mm). Fiibri pikkus 40 m jne. Fiiberkaamera uuring sisaldab videot.

Välistorustike uuringuteks kasutame isesõitvaid robotkaameraid, mille kaablipikkusteks on kuni 130m ning vajalik toru läbimõõt uuringuks alates ⌀ 150 mm.
Videouuringu jäädvustamine ning hindamine käib läbi WinCan VX programmi (kõige kaasaegsem programm Wincanil). Videouuringu käigus salvestatakse pilt ja videoklipp torustike sisemustest ning tehakse kindlaks nende seisukord.  Torustikus olevad defektid ja puudused jäädvustatakse. Uuringu lõpus koostatakse raport võimalikest riskidest, vigadest ning torustike kaldenurkadest ja edastatakse tellijale.

Robotkaamera uuring hõlmab:

*Raportit;*Kaldegraafikut;
*Salvestatud pilte ja videoid.

Valikus on meil mitu kaamerabussi:
*Ford Transit 4×4, Wincan VX (kõige kaasaegsem programm). Bussi kõrgus 2,5m.
*Mercedes-Benz Vito, Wincan 7 (vanem programm). Bussi kõrgus 1,9 m.


Torude otsing sondiga:

Maa-aluste ja hoonesiseste torustike otsingud sondiga võimaldavad määrata torustike täpseid asukohti.

Videouuringud ja torustike otsingud

Parklate, sisehoovide ja tänavate puhastus

Puhastame nii sõidu-, kui kergliiklusteid. Kasutame ainult imurmasinad, mis väldivad töö käigus üleliigse tolmu tekkimist.

Tänavapuhastus

Sahkamistööd ja lume äravedu

Lumekoristus- ja sahkamistööd

Kastmisteenused

Kastmisteenused
Üles