• kanalisatsioonitorustike survepesu
  • kanalisatsiooni ummistuste likvideerimine
  • fekaalide vedu
  • sadevee kaevude puhastamine ja tühjendamine
  • pumpamistööd
  • välistrasside läbipesu
  • rasvakaevude puhastamine
  • kanalisatsiooniummistuste likvideerimine
  • lume sahkamine